Sanat Sosyolojisi

Sanat toplumu toplum da sanatı yakından etkiler. Bu noktada da karşımıza sanat sosyolojisi çıkar. Sanatın sosyoloji ile bağı çok güçlüdür çünkü sanat toplumun içinden doğar. Toplumu daha iyi anlayabilmek için toplumun içinden doğan sanatı incelememiz gerekir. "Sanat toplum içindir" fikrinin yansıtıldığı sanat sosyolojisi de yaşadığımız toplumun yapısını sanat eserleri aracılığı ile insanlara sunar. Böylelikle insanlar sanat eserlerinin yansıttığı sosyo-kültürel yapıyı görebilmeye başlarlar. Sanat sosyolojisi başlığı altında paylaştığımız eserlere sosyolojik bir bakış açısı katarak sizlere sanat- toplum ilişkisini daha iyi anlatmaya çalışacağız.

     Üyelerimizden Gelenler

Yazılar Çok Yakında Burada
Birazcık daha sabır.